(0)33 7549468

Rijstegoed 2, 3863BZ Nijkerk

info@praktijkruland.nl

Registraties
- GZ-Psycholoog BIG (19933650925)
- Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP (134935)
- Supervisor NIP (134935)
- VEN Practitioner EMDR (33615)

Telefonisch Spreekuur
Op woensdagen buiten schoolvakanties vindt er tussen 12.00 en 13.00 een telefonisch spreekuur plaats. Mocht dit tijdstip niet schikken, dan maken wij via de mail graag een andere bel-afspraak.


(0)33 7549468


Rijstegoed 2
3863BZ Nijkerk


info@praktijkruland.nl

Verwijsindex

Praktijk Ruland is aangesloten bij de Verwijsindex. Dit is een landelijk registratiesysteem waarin hulpverleners hun betrokkenheid bij een kind en/of gezin kunnen aangeven. Het doel hiervan is om de onderlinge samenwerking tussen hulpverleners te verbeteren. Voordat overleg plaatsvindt tussen betrokken zorgverleners of inhoudelijke informatie wordt uitgewisseld, zal altijd eerst om jouw toestemming worden gevraagd. Voor meer informatie over de Verwijsindex: www.multisignaal.nl.

Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben over de geleverde zorg, de zorgverlener of de procedure, dan lossen we dit graag met u op. U kunt ons hiervoor telefonisch of via de mail benaderen zodat we een afspraak kunnen maken om samen met u de klacht door te nemen en te werken aan een oplossing. Mocht deze oplossing niet naar tevredenheid zijn dan kunt u uw klacht ook indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg.