(0)33 7549468

Rijstegoed 2, 3863BZ Nijkerk

info@praktijkruland.nl

Supervisie

Nina Ruland is tevens geregistreerd als supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

Supervisie is een belangrijk onderdeel van het opleidingstraject dat kinder- en jeugdpsychologen volgen na hun universitaire opleiding. De kwaliteit van psychologen is immers breder dan scholing en ervaring. Het gaat ook om het ‘groeien’ in het vak, het vormen van een beroepsidentiteit en het leren professioneel en autonoom te handelen. Een belangrijk aspect daarvan is het reflecteren op het eigen handelen; dat staat centraal tijdens supervisie. Voor supervisie wordt een uurtarief van 108,- E in rekening gebracht.

Neem contact op voor het maken van een kennismakingsgesprek.